Kontakt

Borås TME´s roll är att koordinera och planera för jubileumsåret 2021.

Kontaktuppgifter

Kansli@boras400.se

Borås TME
Sven Eriksonplatsen 8
503 38 Borås

Kansliansvarig:
Ann Lilja Lundin
Tel: 0734-327 507


Organisationsplanen