Borås bästa

Människorna och den stad vi bor, verkar, lever i och besöker, är i fokus under 2021. Det innebär att bland de 400 anledningar ­vi ska ha att fira kommer ingå utveckling av infrastruktur, likväl som kongresser i världsklass, många kulturevenemang och en rad andra projekt.

De 400 bidragen som ska genomföras behöver först passera ett nålsöga och godkännas av en beredningsgrupp, utifrån de tidigare beskrivna kriterierna. Bidragen kommer också värderas utifrån om de är för stora eller för små. Bidraget måste också ha ett förslag till finansiering.

Gemensamt är att de harmonierar med Borås visions strategiska mål och bidrar till en snyggare, modernare stad i en större kostym.

Borås 400 år kommer också inkludera Dalsjöfors, Viskafors, Fristad och Sjömarken/Sandared.

Visionens strategiska mål:
• Människor möts i Borås
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
• Företagandet växer genom samverkan
• Livskraftig stadskärna
• Kommuninvånares initiativkraft gör landsbygden levande
• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
• Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

Har du frågor eller är en del av en organisation som vill bidra med en anledning att fira är du välkommen att maila kansli@boras400.se eller kontakta kansliansvarig:

Ann Lilja Lundin
Tel: 0734-327 507
Mail: ann.lilja.lundin@boras.com