400 anledningar att fira 400 år

Urbana stråk som binder samman staden, konstverk, konserter. 2021 blir mycket mer än ett kalas. Det blir 400 anledningar att fira 400 år. Ett år då vi tillsammans har skapat ett avstamp för framtiden i vilken ­boråsare kommer att säga: ”Det där var en del av firandet den där gången, nu är det allt det här”. För från 2021 kommer Borås vara en modernare, snyggare stad i större kostym.


Borås bästa

Människorna och den stad vi bor, verkar, lever i och besöker, är i fokus under jubileumsåret. Det innebär att bland de 400 anledningar ­vi ska ha att fira kommer ingå utveckling av infrastruktur, likväl som kongresser i världsklass, många kulturevenemang och en rad andra projekt.

Gemensamt är att de harmonierar med Borås visions strategiska mål och bidrar till en snyggare, modernare stad i en större kostym.

Borås 400 år kommer också inkludera Dalsjöfors, Viskafors, Fristad och Sjömarken/Sandared.

Visionens strategiska mål:
• Människor möts i Borås
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
• Företagandet växer genom samverkan
• Livskraftig stadskärna
• Kommuninvånares initiativkraft gör landsbygden levande
• Goda _resvanor och attraktiva kommunikationer
• Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.


”Borås ska bli en snyggare
modernare stad i en större kostym”


400 idéer enligt Fessingsmodellen

Firandet 2021 ska utgå från 400 alster. Metoden som ska använda är Fessing, vilket är månsing för knallens säck. Tanken är att företag, ­­akademi, organisationer, föreningar och förvaltningar ska bära fram sin idé som de vill bidra med under jubileumsåret.

Det är inte kommunen som ska roa sina invånare, utan vi vill med firandet förstärka att det är tillsammans vi skapar och utvecklar vår plats.

Bidraget ska stödja målet att göra Borås snyggare, modernare, i lite större kostym och ha sin grund i Borås visions strategiska mål. Dessutom ska det finnas med en plan för finansiering.

De 400 bidragen som ska genomföras behöver först passera ett nålsöga och godkännas av en beredningsgrupp, utifrån de tidigare beskrivna kriterierna. Bidragen kommer också värderas utifrån om de är för stora eller för små.

Kickoff Borås 400 år

Starten för framväxten av 400 anledningar att fira 400 år kommer att vara inkluderande och storslagen i kombination.

Den 20-21 november 2018 invigs Borås Kongress. Kongresshuset är i sig en del av den infrastruktur som kommer föra Borås snyggare, modernare, i lite större kostym. Föreningar, organisationer, verksamheter, alla som ska och vill bidra till jubileumsåret, bjuds in. Två dagar där boråsare bär fram bidragsidéer och har sprudlande möten om framtid som utvecklar staden, med avstamp 2021.


Tidslinje